Disclaimer

Disclaimer - Cookies - Privacy

Alles wat je wilt weten over onze disclaimer, algemene voorwaarden, cookies en privacy. Beauty & care by Ninon behoudt zich het recht voor om elk van deze secties aan te passen.

Inleiding

De teksten hieronder (aangaande onze algemene voorwaarden en ons beleid omtrent cookies en privacy) zijn geschreven met leesbaarheid en begrijpelijkheid als prioriteit. Mocht je toch nog ergens vragen over hebben, neem dan contact met ons op voor verdere verheldering.

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Bij Beauty & care by Ninon hanteren wij de volgende voorwaarden. Bij het maken van een afspraak gaat de cliënt automatisch akkoord met deze voorwaarden.

De algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Beauty & care by Ninon en de cliënt.

1. Afspraken

Afspraken kunnen via onze website (www.beautyandcarebyninon.nl), telefonisch (06 2882 0934) of via e-mail (info@beautyandcarebyninon.nl) worden gemaakt.

Wij verwachten dat je op tijd op je afspraak bent. Als je te laat op uw afspraak komt, zijn wij genoodzaakt deze tijd in te houden op uw behandeling. Indien je langer dan 15 (vijftien) minuten verhindert bent, zal dit resulteren in een annulering van je afspraak. Wij kunnen dan niet meer garant staan voor de kwaliteit. Deze afspraak zal extra in rekening worden gebracht bij je volgende bezoek. Indien er geen nieuwe afspraak volgt, zul je de rekening toegestuurd krijgen.

2. Annuleren

Afspraken kunnen uitsluitend 24 uur van te voren telefonisch geannuleerd of verzet worden. Indien dit niet bekend is zal er een volledige afspraak in rekening worden gebracht bij de volgende afspraak. Indien er geen nieuwe afspraak volgt, zul je de rekening toegestuurd krijgen. Tijdens behandelingen zal de telefoon niet opgenomen worden. Dan kan er een voicemail ingesproken worden. Deze voicemail geldt als een annulering. De cliënt vermeld hier duidelijk naam, telefoonnummer, datum en tijd van de afspraak. Indien de cliënt een afspraak heeft op een maandag, is deze uiterlijk ‘s zaterdags om 12.00 te annuleren.

Beauty & care by Ninon zal verhindering voor een afspraak zo snel mogelijk telefonisch melden aan de cliënt, voorafgaand aan de afspraak.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze voorwaarden te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat in het wetboek en jurisprudentie daarover zegt.

3. Persoonsgegevens en privacy

Tijdens de eerste behandeling zullen er persoonlijke gegevens gevraagd worden die noodzakelijk zijn om de gevraagde behandeling uit te voeren. Deze gegevens worden opgeschreven, bewaard en beveiligd volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (zie tevens ons beleid omtrent privacy). Beauty & care by Ninon zal cliëntgegevens niet doorverkopen aan of laten inzien door derden.

4. Geheimhouding

Beauty & care by Ninon verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt voor, tijdens of na de behandeling mededeelt. Deze informatie geldt als vertrouwelijk en zal zo behandeld worden (zie tevens de tekst hieronder over privacy). De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke of gerechtelijke bepaling, deze informatie verstrekt dient te worden aan derden.

5. Beschadigingen en/of diefstal

Beauty & care by Ninon heeft het recht om de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur, producten of anderszijds iets beschadigd in de salon of die in bruikleen zijn gesteld. Beauty & care by Ninon is niet aansprakelijk voor welke schade aan ook, indien de cliënt onjuiste/onvolledige informatie heeft verstrekt betreffende lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Verder is Beauty & care by Ninon niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Diefstal zal te allen tijde worden gemeld bij de politie en zal resulteren in aangifte.

6. Betaling

Beauty & care by Ninon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en inclusief BTW. Betalingen kunnen contant of via bankoverschrijving worden voldaan. Betalingen dienen direct na de behandeling worden voldaan. Beauty & care by Ninon zal de cliënt inlichten over de financiële gevolgen van het wijzigen van een behandeling en eventuele meerprijs die blijkt tijdens de behandeling.

Aanbiedingen en acties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Beauty & care by Ninon mag te allen tijde voorwaarden, prijzen en/of looptijden wijzigen zonder een vermelding vooraf.

Cadeaubonnen zijn 1 (één) jaar geldig na afgifte. De einddatum staat vermeld op de cadeaubon. De waarde van de cadeaubon wordt in mindering gebracht op de behandeling. Eventuele meerprijs kan voldaan worden na de behandeling. Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor contanten. Cadeaubonnen kunnen in meerdere delen besteed worden. Cadeaubonnen kunnen besteed worden aan zowel behandelingen als producten.

Alle getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en/of fouten.

7. Garantie

Beauty & care by Ninon geeft de cliënt een garantie van zeven dagen op behandelingen en producten. De garantie wordt alleen verstrekt als de cliënt het advies van Beauty & care by Ninon heeft opgevolgd. Tijdens de behandeling zal Beauty & care by Ninon vermelden waar de cliënt aan moet voldoen.

De garantie vervalt indien:

 • De cliënt producten gebruikt die Beauty & care by Ninon niet adviseert;
 • De cliënt de geadviseerde producten niet volgens het advies heeft gebruikt;
 • De cliënt de geadviseerde producten niet volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt;
 • De cliënt een allergische reactie heeft;
 • De cliënt zijn/haar (kunst)nagels gebruikt als gereedschap;
 • De cliënt zijn/haar (kunst)nagels verwaarloosd;
 • De cliënt zijn/haar (kunst)nagels eraf trekt;
 • Of als de cliënt andere verzorgingsregels niet in acht neemt.

8. Klachten

Bij Beauty & care by Ninon proberen we alle behandelingen in goede zorg uit te voeren. Indien de cliënt ontevreden is over een behandeling of een product dient de cliënt dit zo snel mogelijk na de behandeling kenbaar te maken, doch binnen twee weken. Klachten dienen zowel mondelijk als schriftelijk gemeld te worden aan Beauty & care by Ninon. Er zal zo snel mogelijk, doch binnen vijf werkdagen, een antwoord en/of oplossing verstrekt worden. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, zal de behandeling opnieuw verricht worden, tenzij de cliënt aangeeft dat dit aantoonbaar zinloos is geworden. Indien een klacht over de producten gegrond wordt verklaard zal het product gedeeltelijk of volledig worden vergoed.

Indien de cliënt en Beauty & care by Ninon niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het verschil voorleggen aan een wetgever of mediator.

9. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens de algemeen aanvaarde omgangsnormen. Indien de cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen zal de client de toegang tot de salon worden ontzegt. Beauty & care by Ninon behoudt zich op het recht om cliënten te weigeren waarvan de persoonlijke hygiëne te wensen overlaat.

10. Rechten

Op elke overeenkomst tussen Beauty & care by Ninon en de client is het Nederlandse recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.beautyandcarebyninon.nl en zijn zichtbaar in de salon en op aanvraag beschikbaar. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. De laatst gepubliceerde versie is van toepassing (13-3-2019).

Beauty & care by Ninon is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website of social media plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Beauty & care by Ninon. Beauty & care by Ninon kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Beauty & care by Ninon betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Beauty & care by Ninon aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website of social media. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in een negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

De informatie op de website is vrijblijvend. Zonder schriftelijke toestemming van Beauty & care by Ninon mag je geen auteursrechtelijke werken of andere gepubliceerde informatie verveelvoudigen. Ondanks zorgvuldigheid aan onze kant kunnen er mogelijk onjuistheden of onvolledigheden op de website te vinden zijn.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op de website, social media en advertenties. Je kunt alleen rechten ontlenen aan schriftelijke communicatie met Beauty & care by Ninon. De website en de verschillende onderdelen daarvan zijn eigendom van Beauty & care by Ninon.

Cookiebeleid

Algemeen

Beauty & care by Ninon gebruikt enkele cookies om te zorgen dat de website optimaal functioneert. Deze cookies worden zodanig ingesteld om te zorgen dat uw privacy zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Lees hieronder meer over ons cookiebeleid.

Gebruikte cookies

Google Analytics
De cookies van Google helpen ons om inzichten te verkrijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die deze cookies verkrijgen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Dit zorgt ervoor dat een bepaalde set informatie niet kan worden verbonden aan een bepaalde persoon en dat diens privacy waar mogelijk gewaarborgd wordt.

Facebook Pixel
De cookies van Facebook verzamelen en verschaffen soortgelijke informatie als die van Google, met dezelfde doeleinden. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt om op Facebook een ‘publiek’ te bouwen en relevantere advertenties te laten zien.

Analyse van de website

Voor het degelijk analyseren van de website moeten wij in staat zijn om unieke bezoekers te tellen (middels de cookies). Er zijn verscheidene manieren waarop dit wordt mogelijk gemaakt en waarbij de privacy van gebruikers gewaarborgd kan worden. De websiteanalyse gebruikt de volgende gegevens:

 • Stad en land (gebaseerd op het IP-adres)
 • Besturingssysteem (Windows, iOS, Android, etc.)
 • Browsertype (Firefox, Safari, Chrome, etc.)
 • Bezochte pagina’s (tijdstip en duur van het bezoek)
 • Gebruikte links van en naar onze website (welke links brachten je op onze website en welke links op de website gebruik je zelf)
 • Algemene gegevens zoals schermresolutie en internetsnelheid (om te zorgen dat de website goed wordt getoond op zowel monitor als telefoon en deze optimaal functioneert)

Privacybeschermende maatregelen

Onze cookies zijn zo ingesteld dat óf ze geen IP-adressen opslaan, óf gedeeltelijk anonimiseren zodat ze niet te herleiden zijn tot een specifiek apparaat.

Advies

Als je liever niet wilt dat we cookies op je apparaat plaatsen, dan raden we aan om de “Do Not Track”-functie in je browser aan te zetten. Je kunt ook zelf je browserinstellingen aanpassen zodat je precies weet wat je browser doet met cookies en andere instellingen omtrent privacy. Voor een laagdrempelige uitleg met handleidingen per browsertype, bezoek: https://veiliginternetten.nl/uitlegvideos/.

Privacybeleid

Algemeen

Beauty & care by Ninon respecteert de privacy van bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de wet wordt behandeld.

De gegevens die Beauty & care by Ninon verzamelt middels de website worden niet gedeeld met derden zonder schriftelijke toestemming. De enige mogelijke uitzondering hierop is een dwingend verzoek vanuit justitie.

Hoe verzamelen wij gegevens?

Contactformulieren
Onze website bevat contactformulieren om snel en gemakkelijk contact met ons op te nemen. Deze formulieren vragen om naam en emailadres en bevatten daarnaast de informatie die de gebruiker zelf deelt in een bericht. De anonieme informatie omtrent het bericht (bijvoorbeeld datum en tijd van verzending) worden bewaard zonder vervaldatum. De persoonlijke informatie wordt uiterlijk drie maanden bewaard om klantcontact te vergemakkelijken en verbeteren.

Nieuwsbrief
Wij bieden een maandelijkse nieuwsbrief aan waar je je op in kunt schrijven. Hiervoor is alleen een emailadres nodig. Dit emailadres wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan het versturen van de nieuwsbrief. Je bent te allen tijde vrij om je weer uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Dit kan door in de nieuwsbrief zelf op “Uitschrijven” te klikken of door contact met ons op te nemen.

Cookies
Onze website bevat cookies: bekijk ons cookiebeleid op deze pagina voor meer informatie. De gegevens die worden verkregen uit de cookies worden door ons gebruikt om het gebruik van de website te analyseren en deze te onderhouden en te verbeteren. Deze cookies worden wel zodanig ingesteld om je privacy te waarborgen.

Wat gebeurt er met deze gegevens?

De gegevens die Beauty & care by Ninon verkrijgt middels de website of emailcontact worden niet gedeeld met derde partijen, behalve wanneer het wettelijk verplicht is van ons privacybeleid af te wijken. Dit geldt voor alle soorten gegevens, van elke bron, of dat nou een contactformulier was of een cookie. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan dat ze nodig zijn.

Wij gebruiken de verscheidene gegevens voor het (technisch) onderhoud en de verbetering van de website. Tevens worden enkele gegevens die worden verzameld middels cookies gebruikt om meer te weten te komen over onze klanten. Deze gegevens zijn geanonimiseerd; de cookies op onze website zijn zo ingesteld om geen persoonlijke informatie te verzamelen die eventueel tot één individu te herleiden valt.

De cookies die we gebruiken leveren mogelijk ook (algemene, onpersoonlijke) informatie op die gebruikt kan worden door de producenten van die cookies (bijvoorbeeld Google of Facebook). Voor antwoorden op hoe zij omgaan met cookies en privacy, zie hun cookiebeleid en met name hun privacybeleid.

Hoe veilig is de website?

Op elk domein hebben wij versleuteling ingeschakeld op het verkeer naar onze website. Het gegevensverkeer tussen onze website en jou is dus onleesbaar voor buitenstaanders. Daarnaast zorgen wij voor passende bescherming in onze systemen. Wij moedigen iedereen ook aan om mogelijke beveiligingsincidenten direct te melden zodat wij maatregelen kunnen treffen om de beveiliging te verbeteren.

Jouw rechten

Je hebt te allen tijde het recht om je gegevens bij ons te laten verwijderen (bijvoorbeeld: contactgegevens). Neem simpelweg contact met ons op en wij staan je graag te hulp.

Geanonimiseerde gegevens kunnen wij niet verwijderen, omdat het simpelweg onmogelijk is om te achterhalen welke gegevens bij de persoon in kwestie horen.

MENU
Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook en Instagram.

Beauty & Care by Ninon heeft momenteel een klantenstop.
Wij houden je op de hoogte over wanneer we weer open zijn via en
toggle